KB (Kilobyte) 1024 bayta eşit olan dijital bilgi birimi. Ayrıca kB, K ve Kbyte olarak da kısaltılabilir.