Hem harfleri (AZ) hem de sayıları (0-9) içeren bir karakter dizisi.

Alfasayısal bir metin giriş alanı hem harfleri hem de sayıları kabul eder. Alfasayısal bir tuş takımı, üzerinde hem harf hem de rakam bulunan tuşlardır.